Optiuni strategice ale școlii

“Nu e destul sa stii, trebuie sa si aplici; nu e destul sa vrei, trebuie sa si faci...”( J.W.Goethe )

Optiunile strategice ale unitatii:

• Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ special şi special integrat prin facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare.

• Promovarea serviciilor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4 prin proiecte educaţionale, editare de publicaţii, producerea de materiale şi mijloace de învăţământ.

• Menţinerea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4.

• Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi-comunitate.

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.36.17
Fax: 021.334.36.17
Email: sc_speciala4@yahoo.com, gimnazialaspeciala4@gmail.com