Planul cadru

Planul e scolarizare pentru anul scolar 2023 - 2024

Pentru anul şcolar 2023-2024, conform Planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare este de 18 formațiuni școlare, distribuite astfel:

 • 2 grupe preșcolari
 • 1 Clasă Pregătitoare
 • 5 clase învățământ primar;
 • 7 clase învățământ gimnazial;
 • 3 clase de învăţământ gimnazial prelungit pentru elevii cu dizabilităţi severe (cls a IX-a şi cls a X-a).

Pentru detalii privind specificul fiecărei clase, vă rugăm să ne contactați

Plan cadru

În oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4, pentru anul școlar 2023-2024 se regăsesc disciplinele din trunchiul comun (conform planurilor cadru pentru invatamant special) cat si discipline opţionale proiectate şi implementate la nivelul uneia sau mai multor arii curriculare:

 • Limbă și comunicare: ”În lumea poveștilor”
 • Limbă și comunicare: ”Cufărul cu povești”
 • Matematică și științe ale naturii: Jocuri și activități de psihomotricitate”
 • Matematică și științe ale naturii: Micii bucătari”
 • Matematică și științe ale naturii: Învăț să fiu sănătos”
 • Matematică și științe ale naturii: Natura, prietena mea”
 • Arte: “Micul pictor”
 • Tehnologii: ”Micii bucătari”
 • Tehnologii: ”Colorez lumea cu calculatorul”
 • Tehnologii: ”Atelierul de creație”
 • Om și societate: ”Istoria și biogeografia Bucureștiului”
 • Om și societate: ”Codul bunelor maniere”

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.36.17
Fax: 021.334.36.17
Email: sc_speciala4@yahoo.com, gimnazialaspeciala4@gmail.com