Oferta noastra

Ce va oferim?

”Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.”

Nicolae IorgaȘcoala oferă asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copii cu deficienţe mintale de diferite grade, copiilor cu deficienţe neuromotorii asociate cu alte tipuri de deficienţe.

Cei mai mulţi dintre copii beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa de specialişti formată din profesor psihopedagog, educator, profesor logoped, psiholog, kinetoterapeut.

Profesorii de psihopedagogie specială în calitate de diriginți ai clasei realizează informarea și consilierea părinților și orienteaza elevii către liceele speciale vocaționale.

Cabinetele noastre de terapie a tulburarilor de limbaj asigură:

- Evaluarea iniţială privind nivelul actului de pregrafism, grafism, prelexic, lexic si actului de comunicare.

- Examinarea complexă a copiiilor cu tulburari de limbaj

- Elaborarea şi punerea în practică a unor planuri terapeutice de intervenţie personalizată

- Strategii de comunicare ce facilitează integrarea cu succes în societate, a copiiilor cu dizabilităţi

Prin programul de după-amiază (de terapii educaționale complexe și integrate) elevii noștrii participă la activități de:

• Stimulare cognitivă

• Formarea autonomiei personale

• Ludoterapie

• Terapie ocupațională

• Socializare

Prin cabinetul de psihodiagnoză elevii și familiile acestora pot beneficia de consiliere psihologică pentru elevi și părinți, terapie psihomotrică și asistență psiho-educațională.

În cadrul cabinetului de kinetoterapie, elevii pot beneficia de programe de recuperare specifice diagnosticului primit.

Școala oferă servicii medicale de calitate, beneficiind de un personal specializat (medic neuropsihiatru, asistente medicale) și de spații adecvate desfășurării acestor activități (cabinet medical, cabinet neuropsihiatric, izolator).

Specialiștii noștri în educație manifestă un interes constant față de nevoile pedagogice ale elevilor noștri și față de preferințele părinților în ceea ce privește Curriculum-ul la Decizia Școlii

Astfel, paleta de discipline opționale este analizată și reînnoită în mod constant.

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.3617
Fax: 021.334.3617
Email: sc_speciala4@yahoo.com ; gimnazialaspeciala4@gmail.com