Oferta curriculara

Oferta curriculara

Curriculum cuprinde ansamblul documentelor şcolare format din Planul –cadru pentru învăţământul special, programe şcolare adaptate învăţământului special, manuale, auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi educaţionale)

Ciclurile curriculare prezente în cadrul unității noastre:

 • Învăţământ preşcolar
 • Clasele I-IV, învăţământ primar
 • Clasele V-VIII, învăţământ gimnazial
 • Clasele IX-X

Structura curriculum-ului

a) Curriculum nucleu care conţine 7 arii curriculare obligatorii:

 • limbă şi comunicare
 • matematică şi ştiinţe ale naturii
 • om şi societate
 • arte
 • educaţie fizică şi sport
 • tehnologii şi activităţi practice
 • consiliere şi orientare

În afara acestora curriculumul mai cuprinde, pentru scolile speciale, inca alte 3 arii curriculare specifice:

 • - terapii specifice de compensare
 • - psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe
 • - terapie educaţională complexă şi integrată

b) Curriculum la decizia şcolii care cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.

Pentru anul scolar 2022-2023 au fost alese urmatoarele discipline optionale:

 • ”Micul Pictor”
 • ”În lumea poveștilor”
 • ”Natura prietena mea”
 • ”Cufărul cu povești”
 • ”Colorez lumea cu calculatorul”
 • ”Învăț să fiu sănătos”
 • ”Atelierul de creație”
 • ”Micii bucătari”
 • "Istoria si biogeografia Bucurestiului"

Gradiniţa functionează după un curriculum propriu care cuprinde activităţi instructiv–educative :

 • activităţi de comunicare
 • activităţi de expresie psihomotrică
 • activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă
 • activităţi de automonie personală şi socială
 • activităţi ludice de educaţie şi compensare
 • terapii specifice de compensare
 • psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe
 • activităţi comune cu preşcolarii din grădiniţele de masă
 • activităţi extraşcolare
 • asistenţă medicală
 • asistenţă socială
 • servicii suport pentru părinţi

Cei mai mulţi dintre copii beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa de specialişti formată din profesor psihopedagog, educator, profesor logoped, psiholog, kinetoterapeut.

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.3617
Fax: 021.334.3617
Email: sc_speciala4@yahoo.com; gimnazialaspeciala4@gmail.com