Oferta curriculara

Oferta curriculara

Curriculum cuprinde ansamblul documentelor şcolare format din Planurile–cadru pentru învăţământul special (aprobate prin Ordinul 3622/2018), programe şcolare pentru învăţământul special (aprobate prin OME 3702/2021), manuale, auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi educaţionale)

Ciclurile curriculare prezente în cadrul unității noastre:

 • Învăţământ preşcolar
 • Clasele I-IV, învăţământ primar
 • Clasele V-VIII, învăţământ gimnazial
 • Clasele IX-X

Structura curriculum-ului

a) Curriculum nucleu care conţine 7 arii curriculare obligatorii:

 • Limbă şi comunicare
 • Matematică şi ştiinţe ale naturii
 • Om şi societate
 • Arte
 • Educaţie fizică sport si sanatate
 • Tehnologii
 • consiliere şi orientare

În afara acestora curriculumul mai cuprinde, pentru scolile speciale, inca alte 3 arii curriculare specifice:

 • - Terapie educaţională complexă şi integrată
 • - Terapii specifice şi de compensare (individuale/de grup): Terapii şi programe de intervenţie; Kinetoterapie; Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

b) Curriculum la decizia şcolii care cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.

Pentru anul scolar 2023-2024 au fost alese urmatoarele discipline optionale:

 • ”Micul Pictor”
 • ”În lumea poveștilor”
 • ”Natura prietena mea”
 • ”Cufărul cu povești”
 • ”Colorez lumea cu calculatorul”
 • ”Învăț să fiu sănătos”
 • ”Atelierul de creație”
 • ”Micii bucătari”
 • "Istoria si biogeografia Bucurestiului"
 • Exercitii de psihomotricitate
 • Codul bunelor maniere

Gradiniţa functionează după un curriculum centrat pe urmatoarele 5 domenii:

 • Domeniul limbaj şi comunicare
 • Domeniul cognitiv-experienţial
 • Domeniul socioemoţional
 • Domeniul psihomotric
 • Terapii specifice şi de compensare
 • Cei mai mulţi dintre copii beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa de specialişti formată din profesor psihopedagog, educator, profesor logoped, psiholog, kinetoterapeut.

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.3617
Fax: 021.334.3617
Email: sc_speciala4@yahoo.com; gimnazialaspeciala4@gmail.com