Noutati

219.05.2024

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CICLUL PREȘCOLAR – AN ȘCOLAR 2024-2025

Se realizează în baza Ordinului de Ministru 4018/15.03.2024.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 cuprinde 1 GRUPĂ MIJLOCIE pentru elevi cu deficiențe mintale severe – 6 locuri și 1 GRUPĂ MARE pentru elevi cu deficiențe mintale severe - 8 locuri

  Etapele inscrierii în ciclul preșcolar sunt:
 • Etapa de reînscriere - 20.05.2024 - 24.05.2024
 • Etapa 1 de înscriere – 27.05 - 14.06.2024
 • Etapa 2 de inscriere - 05.07.2024
  Documente necesare înscrierii:
 • CERTIFICATUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (Emis de CMBRAE/CJRAE)
 • Fotocopie a actului de indentitate al părinților și originalul;
 • Fotocopia certificatului de naștere al copilului și originalul;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul);
 • Certificatul medical TIP A5;
 • Fișă privind evaluarea psihologică a copilului;
 • Declarația – tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor transmise (în regim online)
 • Fotocopia hotărârii judecătorești definitivedin care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și domiciliul minorului. (În cazul părinților divorțați)

Anuntul complet poate fi accesat aici

Examen promovare grad profesional funcții publice de execuție

Scoala Gimnaziala Speciala nr. 4 organizeaza examen de promovare grad profesional pentru postul de BIBLIOTECAR 1 S.

16.05.2024 Anuntul complet, graficul de desfasurare a probelor, bibliografia si tematica examenului pot fi accesate aici: ANUNT

27.05.2024 Rezultatele selectiei dosarelor pot fi accesate aici: Rezultate selectie dosare

31.05.2024 Rezultatele finale ale examenului de promovare pot fi accesate aici: Rezultate finale bibliotecar

25.03.2024

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2024-2025

Se realizează în baza privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, aprobat prin OME nr. 4019/15.03.2024.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 cuprinde 2 CLASE PREGĂTITOARE pentru elevi cu deficiențe mintale severe – 12 locuri.

  Etapele inscrierii la pregatitoare sunt:
 • Etapa nr. 1 - 11.04.2024 – 31.05.2024
 • Etapa nr. 2 – 31.05.2024 - 07.06.2024

Condițiile generale de departajare cât și Calendarul complet de inscriere sunt accesibile aici

  Documente necesare înscrierii:
 • CERTIFICATUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (Emis de CMBRAE/CJRAE)
 • Fotocopie a actului de indentitate al părinților și originalul;
 • Fotocopia certificatului de naștere al copilului și originalul;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul);
 • Certificatul medical TIP A5;
 • Fișă privind evaluarea psihologică a copilului;
 • Declarația – tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor transmise (în regim online)
 • Fotocopia hotărârii judecătorești definitivedin care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și domiciliul minorului. (În cazul părinților divorțați)

IMPORTANT:

Elevii cu CES pot fi înscriși în unități de învățământ de masă sau special.

La solicitarea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor legali pot fi înscrişi în învăţământul special în clasa pregătitoare şi copiii care au vârste cuprinse între 6 şi 8 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea. (3) Înscriere copiilor menţionaţi la alin. (1) şi (2) se face pe baza certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de către CJRAE/CMBRAE.

Înscrierea elevilor cu CES în învățământul special se face EXCLUSIV în baza certificatului de orientare școlară și profesională.

Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ.

22.02.2024

POSTURI VACANTE AN SCOLAR 2024-2025

POSTURILE DIDACTICE VACANTE PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025 si conditiile specifice de ocupare a acestora in etapele Mobilitatii de personal sunt accesibile aici

29.01.2024

REZULTATE CONCURS DE ANGAJARE

Rezultatele concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției vacante de ÎNGRIJITOR (1 post) pot fi accesate aici:

I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

Rezultate Finale

Rezultate Interviu

Rezultate proba scrisa

29.12.2023

ANUNT ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției vacante de ÎNGRIJITOR (1 post)

I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

a) Nivelul studiilor -studii medii/generale

b) Vechime în specialitate : fara conditii

II. RESPONSABILITATI:

Conform fisei postului (eliberata de la secretariatul unitatii de invatamant)

III. ETAPE CONCURS

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • interviu

IV. DESFASURARE CONCURS

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform Graficului de desfasurare a concursului

Anuntul complet, Graficul de desfasurare a concursului este accesibil aici, Bibliografia, Tematica sunt accesibile aici

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 03.01.2024-16.01.2024, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

20.10.2023

REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE

Rezultatele finale concurs pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER pot fi accesate aici

Rezultatele finale concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT CU ATRIBUTII DE LENJEREASA pot fi accesate aici

13.10.2023

REZULTATE PROBA SCRISA

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER pot fi accesate aici

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT CU ATRIBUTII DE LENJEREASA pot fi accesate aici

12.10.2023

REZULTATE PROBA SCRISA

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN pot fi accesate aici

09.10.2023

REZULTATE SELECTIE DOARE

Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere pentru posturile vacante de magaziner si muncitor calificat cu atributii de lenjereasa pot fi accesate aici

28.09.2023

ANUNT ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN (1 post)

I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

Concursul se va desfasura conform prevederilor Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023-2024, aprobata prin OME nr. 6218/2022, cu modificarile si cmpletarile ulterioare

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform Graficului de desfasurare a concursului

Anuntul complet, Graficul de desfasurare a concursului si Actele necesare sunt accesibil aici

20.09.2023

ANUNT ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcților vacante de MAGAZINER (1 post) si MUNCITOR CALIFICAT CU ATRIBUTII DE SPALATOREASA (1post)

I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

MAGAZINER:

a) Nivelul studiilor -studii medii

*Perfectionari (specializari) in domeniul alimentar constituie un avantaj;

Cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu;

b) Vechime în specialitate : fara conditii

MUNCITOR CALIFICAT CU ATRIBUTII DE SPALATOREASA:

a) Nivelul studiilor -studii medii/ generale + certificat/adeverință muncitor calificat

b) Vechime în specialitate : fara conditii

II. RESPONSABILITATI:

Conform fisei postului (eliberata de la secretariatul unitatii de invatamant)

III. ETAPE CONCURS

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • proba practica - cunostinte operare PC (DOAR PENTRU MAGAZINER)
 • interviu

IV. DESFASURARE CONCURS

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform Graficului de desfasurare a concursului

Anuntul complet, Graficul de desfasurare a concursului, Bibliografia, Tematica si Actele necesare sunt accesibil aici

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 21.09.2023 -04.10.2023 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

27.04.2023

REZULTATE EXAMEN DE ANGAJARE

REZULTATE EXAMEN pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției vacante de ÎNGRIJITOR (1 post)

Rezultate Etapa selectie dosare sunt accesibile aici

Rezultate Proba scrisa sunt accesibile aici

05.04.2023

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE INTR-O TREAPTA PROFESIONALA SUPERIOARA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza examen de promovare intr-o treapta profesionala superioara pentru urmatoarele functii: :

a) Muncitor calificat treapta III

b) Inforatician gradul I

c) Asistent social gradul III

Anuntul complet, Bibliografia si Tematica examenului sunt accesibile aici.

Graficul de desfasurare a concursului este accesibil aici

31.03.2023

ANUNT ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției vacante de ÎNGRIJITOR (1 post)

I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

a) Nivelul studiilor -studii medii/generale

b) Vechime în specialitate : fara conditii

II. RESPONSABILITATI:

Conform fisei postului (eliberata de la secretariatul unitatii de invatamant)

III. ETAPE CONCURS

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • interviu

IV. DESFASURARE CONCURS

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform Graficului de desfasurare a concursului

Anuntul complet, Graficul de desfasurare a concursului, Bibliografia, Tematica si Actele necesare sunt accesibil aici

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 31.03.2023-13.04.2023, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

24.03.2023

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2023-2024

Se realizează în baza Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin OME nr.3704/2023.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 cuprinde 1 CLASĂ PREGĂTITOARE pentru elevi cu deficiențe mintale severe – 6 locuri.

  Etapele inscrierii la pregatitoare sunt:
 • Inscrierea - 03.05.2023-18.05.2023
 • Etapa nr. 1 - 19.05.2023 – 31.05.2023
 • Etapa nr. 2 - 05.06.2023 - 08.09.2023

Calendarul complet de inscriere este accesibil aici

  Documente necesare înscrierii:
 • 1. Cererea – tip de înscriere
 • 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui
 • 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 • 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv
 • 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz
 • 6. Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
 • 7. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați.
 • 8. Certificat de orientare școlară și profesională – învățământ special

IMPORTANT:

Elevii cu CES pot fi înscriși în unități de învățământ de masă sau special.

În învățământul special sunt înscriși copii cu CES care împlinesc vârsta de 8 ani până la data de 31.08.2023. La solicitarea scrisă , pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu CES cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Înscrierea elevilor cu CES în învățământul special se face EXCLUSIV în baza certificatului de orientare școlară și profesională.

Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ.

La nivelul ISMB funcționează TELVERDE cu nr. 0800816021, la care părinții și alte persoane pot obține informații referitoare la înscrierea copiiilor în învățământul primar

03.03.2023

REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE

Rezultatele finale - concurs pentru ocuparea functiei vacante de muncitor calificat bucatarie sunt accesibile aici

23.02.2023

REZULTATE SELECTIE DOSARE

Rezultatele selectiei de dosare - concurs pentru ocuparea functiei vacante de muncitor calificat bucatarie sunt accesibile aici

07.02.2023

ANUNT ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției vacante de muncitor calificat bucatarie (1 post)

I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

a) Nivelul studiilor -studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii/generale cu cursuri de specialitate

b) Vechime în specialitate : fara conditii

II. RESPONSABILITATI:

Conform fisei postului (eliberata de la secretariatul unitatii de invatamant)

III. ETAPE CONCURS

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • Proba practică
 • interviu

IV. DESFASURARE CONCURS

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform Graficului de desfasurare a concursului

Anuntul complet, Graficul de desfasurare a concursului, Bibliografia, Tematica si Actele necesare sunt accesibil aici

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 09.02.2023 - 22.02.2023, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

08.12.2022, ora 16.30

REZULTATE FINALE - CONCURS DE ANGAJARE PENTRU POSTUL DE ASISTENT SOCIAL

Rezultatele finale pot fi accesate aici

Secretizarea rezultatelor s-a realizat prin utilizarea si publicarea numarului dosarului de inscriere la concurs si a initialelor candidatilor

07.12.2022, ora 12.00

REZULTATE PROBA SCRISA - CONCURS DE ANGAJARE PENTRU POSTUL DE ASISTENT SOCIAL

Rezultatele probei scrise pot fi accesate aici

Secretizarea rezultatelor s-a realizat prin utilizarea si publicarea numarului dosarului de inscriere la concurs si a initialelor candidatilor

06.12.2022

ANUNT - CONCURS DE ANGAJARE PENTRU POSTUL DE ASISTENT SOCIAL DIN DATA DE 07.12.2022

CONCURSUL SE VA ORGANIZA LA SEDIUL UNITATII, IN SALA NR. 14, ETAJ 1.

Accesul candidaților se va realiza începând cu ora 9.00 pe baza cărții de identitate

Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la ora 9.30 vor fi considerați absenți

25.11.2022

REZULTATE SELECTIE DOSARE - CONCURS DE ANGAJARE PENTRU POSTUL DE ASISTENT SOCIAL

Candidatii admisi la etapa de selectie a dosarelor, conform procesului verbal al comisiei accesibil aici

Secretizarea rezultatelor s-a realizat prin utilizarea si publicarea numarului dosarului de inscriere la concurs

15.11.2022

ANUNT PRIVING CONCURSUL DE ANGAJARE PENTRU POSTUL DE ASISTENT SOCIAL

In conformitate cu H O T Ă R Â R E A nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs + acord de prelucrare date personale;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • 10.11.2022

  ANUNT ANGAJARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției vacante de asistent social (1 post)

  I. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE:

  a) Nivelul studiilor - studii superiore absolvite cu diploma de licenta specializarile asistenta sociala, sociologie sau psihologie

  b) Vechime în specialitate : fara conditii

  c) Abilitati de comunicare - relationare cu intreg personalul unitatii de invatamant

  d) Abilitati pentru munca in echipa

  e) Disponibilitate pentru activitati de teren

  f) Cunostinte si abilitati de operare PC

  II. RESPONSABILITATI:

  Conform fisei postului (eliberata de la secretariatul unitatii de invatamant)

  III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare + acord de prelucrare date personale;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

  IV. BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

  Bibliografia si tematica specifica fiecarei functii se pot accesa aici: BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

  V. ETAPE CONCURS

  • selectia dosarelor
  • proba scrisa
  • Proba practică
  • interviu

  VI. GRAFIC DESFASURARE CONCURS

  Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform Graficului de desfasurare a concursului accesibil aici

  Anuntul complet este accesibil aici

  Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 11.11.2022 - 24.11.2022, zilnic intre orele 10,00 - 15.00 ;

  Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

  29.03.2022

  Înscrierea elevilor în învățământul primar - an scolar 2022-2023

  Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială nr. 4 se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023: (aprobată prin Ordinul nr. 3445/17.03.2022)

  Extras din metodologie:

  Articolul 35

  (1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

  (2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.

  Articolul 36

  (1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la unitatea de învăţământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învăţământul special.

  (2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informatică.

  (3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5).

  (4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.

  PLAN SCOLARIZARE

  • 2 Clase Pregătitoare pentru elevi cu deficiente mintale grave, profunde sau asociate - 12 locuri

  Criterii de departajare generale:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

  Clasele pregătitoare își vor desfășura activitatea în săli situate la parterul imobilului, dotate cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 7 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

  Conform planurilor cadru în vigoare, elevii unității de învățământ beneficiază de:

  - în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie);

  - în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de profesori învățători/profesori-educatori; de activități de terapii specifice si de compensare realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;

  Documente necesare înscrierii:

  • Cererea – tip de înscriere
  • Fotocopia actului de identitate al părintelui
  • Fotocopia certificatului de naștere al copilului
  • Certificat de orientare scolara si profesionala pentru invatamant special

  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv
  • Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
  • Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
  • Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi.

  Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

  Pentru Calendarul înscrierii în învățământul primar, accesați: CALENDAR

  27.01.2022

  REZULTATE CONCURS DE ANGAJARE

  In urma concursului pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat bucătărie (1 post) au fost obtinute urmatoarele rezultate:

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata Conache Leana a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 55 puncte
  • PROBA PRACTICA: 90 puncte
  • PROBA INTERVIU: 40 puncte
  • PUNCTAJ FINAL: 60 puncte

  Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma muncitor calificat bucatarie, perioada nedeterminata.

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata Mandroiu Mira a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 80 puncte
  • PROBA PRACTICA: 100 puncte
  • PROBA INTERVIU: 100 puncte
  • PUNCTAJ FINAL: 93 puncte

  Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma muncitor calificat bucatarie, perioada nedeterminata.

  18.01.2022

  REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS

  Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere pentru concursurile din data de 26.01.2022, in urma verificarii conditiilor de participare la concurs :

  Un post de muncitor calificat (bucatarie) – functie contractuala de executie durata nedeterminata, norma intreaga

  1. MANDROIU MIRA – dosar nr. 32/06.01.2022- ADMIS

  2. CONACHE LEANA - dosar nr. 119/14.01.2022 - ADMIS

  03.01.2022

  ANUNT ANGAJARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza în data de 26.01.2022, concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat bucătărie (1 post)

  I. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

  • Nivelul studiilor - studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii cu cursuri de specialitate

  • Vechime în specialitate : fara conditii

  II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare + acord de prelucrare date personale;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

  III . BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

  Bibliografia si tematica specifica fiecarei functii se pot accesa aici: BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

  CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMATOARELE ETAPE:

  • selectia dosarelor
  • proba scrisa
  • Proba practică
  • interviu

  Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform graficului de mai jos.

  GRAFIC DESFASURARE CONCURS

  • Depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, în perioada 04.01.2022-17.01.2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 14:00;
  • Selecţia dosarelor depuse : 18.01.2022, între orele 08:00-12:00
  • Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 18.01.2022, ora 12:00
  • Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 19.01.2022, între orele 10:00-14:00
  • Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 19.01.2022, ora 14:00
  • Susţinerea probei scrise – 26.01.2022, ora 10:00 – 11:00;
  • Afişarea rezultatelor probei scrise : 26.01.2022, ora 12:00;
  • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise:26.01.2022, între orele 12:00-13:00
  • Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 26.01.2022, ora 13:30
  • Proba practica - 26.01.2022, ora 14.00
  • Susţinerea interviului: 26.01.2022, ora 15:00
  • Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului: 26.01.2022, ora 15:45;
  • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului: 26.01.2022, între orele 16:00-16:30
  • Solutionarea contestaţiilor la proba de interviu: 26.01.2022, ora 16:30-17:00
  • Afişarea rezultatelor finale: 26.01.2022, ora 17:15
  • Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 04.01.2022- 17.01.2022, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

   Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

   23.11.2021

   REZULTATE CONCURSURI DE ANGAJARE

   In urma concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de: infirmieră învățământ special (1 post); muncitor calificat bucătărie (1 post); îngrijitor (2 posturi), au fost obtinute urmatoarele rezultate:

   INFIRMIERA INVATAMANT SPECIAL

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata BOBARU LUCARDA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: 86 puncte
   • PROBA INTERVIU: 100 puncte
   • PUNCTAJ FINAL: 93 puncte

   Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma infirmieră învățământ special, perioada nedeterminata.

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata STANCU CRISTINA LAURA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: 64 puncte
   • PROBA INTERVIU: neprezentata
   • PUNCTAJ FINAL: --

   Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma infirmieră învățământ special, perioada nedeterminata.

   MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata FATU VOICA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: 100 puncte
   • PROBA PRACTICA: 100 puncte
   • PROBA INTERVIU: 100 puncte
   • PUNCTAJ FINAL: 100 puncte

   Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma muncitor calificat bucatarie, perioada nedeterminata.

   INGRIJITOR (2 posturi)

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata STROE ALINA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: 90 puncte
   • PROBA INTERVIU: 90 puncte
   • PUNCTAJ FINAL: 90 puncte

   Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata BURLEANU GEORGIANA MARIANA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: 100 puncte
   • PROBA INTERVIU: 100 puncte
   • PUNCTAJ FINAL: 100 puncte

   Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata BALICA MARIA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: neprezentat
   • PROBA INTERVIU: --
   • PUNCTAJ FINAL: --

   Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

    In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata HALAU NICOLETA a obtinut urmatorul punctaj:
   • PROBA SCRISA: neprezentat
   • PROBA INTERVIU: --
   • PUNCTAJ FINAL: --

   Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

   22.11.2021

   REPARTIZARE PE SALI

   CONCURSURI ORGANIZATE ÎN DATA DE 23.11.2021 ÎN SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR.4 DIN STRADA CAPORAL GRIGORE MARIN NR.42-44 SECTOR 4

   REPARTIZAREA PE SĂLI

   *CONCURS – INFIRMIERĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL- 1 POST – SALA NR. 19, ETAJ 1

   *CONCURS – ÎNGRIJITOR/ÎNGRIJITOARE - 2 POSTURI – SALA NR. 25, ETAJ 1

   *CONCURS – MUNCITOR CALIFICAT BUCĂTĂRIE - 1 POST – SALA NR. 26, ETAJ 1

   ACCESUL CANDIDAȚILOR SE VA REALIZA ÎNCEPÂND CU ORA 9,30 PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE.

   CANDIDAȚII CARE NU SUNT PREZENȚI ÎN SALA DE CONCURS/EXAMEN LA ORA 10.00 VOR FI CONSIDERAȚI ABSENȚI.

   17.11.2021

   REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS

   Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere pentru concursurile din data de 23.11.2021, in urma verificarii conditiilor de participare la concurs :

   I. 1 post de infirmier – functie contractuala de executie durata nedeterminata , norma întreagă

   1. BOBARU LUCARDA – dosar nr. 2257/15.11.2021- ADMIS – conditionat de obtinerea calificării de infirmier (6 luni)

   2. STANCU CRISTINA-LAURA- dosar nr. 2256/15.11.2021- ADMIS – conditionat de obtinerea calificării de infirmier (6 luni)

   II. 2 posturi de ingrijitor – functie contractuala de executie durata nedeterminata, norma intreaga

   1. BALICA MARIA – dosar nr. 2188/02.11.2021- ADMIS

   2. BURLEANU GEORGIANA MARIANA - dosar nr. 2187/03.11.2021- ADMIS

   3. STROE ALINA – dosar nr. 2239/11.11.2021- ADMIS

   4. HALĂU NICOLETA - dosar nr. 2233/11.11.2021- ADMIS

   III. un post de muncitor calificat (bucatarie) – functie contractuala de executie durata nedeterminata, norma intreaga

   1. FĂTU VOICA – dosar nr. 2182/02.11.2021- ADMIS

   01.11.2021

   ANUNT ANGAJARE

   ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza în data de 23.11.2021, concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: infirmieră învățământ special (1 post); muncitor calificat bucătărie (1 post); îngrijitor (2 posturi)

   I. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

   INFIRMIER INVATAMANT SPECIAL

   • Studii Medii/generale + certificat/atestat de calificare in functia de infirmier

   • Vechime în specialitate : fara conditii

   MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE:

   • Nivelul studiilor - studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii cu cursuri de specialitate

   • Vechime în specialitate : fara conditii

   INGRIJITOR:

   • Studii Medii/generale

   • Vechime în specialitate : fara conditii

   II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

   • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare + acord de prelucrare date personale;
   • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   • curriculum vitae.

   III . BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

   Bibliografia si tematica specifica fiecarei functii se pot accesa aici: BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

   CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMATOARELE ETAPE:

   • selectia dosarelor
   • proba scrisa
   • Proba practică- pentru postul de muncitor calificat bucătărie
   • interviu

   Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform graficului de mai jos.

   GRAFIC DESFASURARE CONCURS

   • Depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, în perioada 02.11.2021- 15.11.2021, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 14:00;
   • Selecţia dosarelor depuse : 16.11.2021, între orele 08:00-12:00
   • Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 16.11.2021, ora 12:00
   • Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 17.11.2021, între orele 10:00-14:00
   • Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 18.11.2021, ora 10:00
   • Susţinerea probei scrise – 23.11.2021, ora 10:00 – 11:00;
   • Afişarea rezultatelor probei scrise : 23.11.2021, ora 12:00;
   • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 23.11.2021, între orele 12:00-13:00
   • Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 23.11.2021, ora 13:30
   • Susţinerea interviului: 23.11.2021, ora 15:00
   • Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului: 23.11.2021, ora 15:45;
   • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului: 23.11.2021, între orele 16:00-16:30
   • Solutionarea contestaţiilor la proba de interviu: 23.11.2021, ora 16:30-17:00
   • Afişarea rezultatelor finale: 23.11.2021, ora 17:15
   • Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 02.11.2021- 15.11.2021, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

    Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

    17.05.2021

    Anunt inscriere/reinscriere copii in invatamant pescolar pentru anul scolar 2021/2022

    În conformitate cu Procedura operaţională a Inspectoratului Școlar al Municipiului București ”Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022” (nr. inreg 9742/17.05.2021), Școala Gimnazială Specială nr. 4, București prezintă informațiile cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, an școlar 2021 / 2022:

    A. REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădiniţa Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, în anul şcolar 2020-2021 şi urmează să o frecventeze în anul şcolar 2020-2021, va avea loc în perioada 17-28 mai 2021

    • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

    • Documente necesare: cerere de reînscriere

    • Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic

    B. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI – depunerea cererilor va avea loc în perioda 31 mai – 11 iunie 2021

    • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

    • Documente necesare depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

    • Cerere de înscriere - generată de SIIIR
    • Copie certificat de naştere copil
    • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
    • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
    • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal. Dacă unul dintre părinți este plecat în străinătate, părintele care solicită înscrierea copilului, va preciza în declarație, faptul că are și acordul celuilalt părinte.
    • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

    PLAN SCOLARIZARE

    • 1 Grupa prescolar pentru elevi cu deficiente mintale grave, profunde sau asociate - 6 prescolari

    Pentru înscrierea în invatamantul prescolar singurul criteriu specific de departajare este ”existența Certificatului de Orientare Școlară și Profesională„

    15.03.2021

    Înscrierea elevilor în învățământul primar - an scolar 2021-2022

    Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială nr. 4 se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021: (aprobată prin Ordinul nr. 3.473 / 10.03.2021)

    Extras din metodologie:

    Articolul 35

    (1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    (2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.

    Articolul 36

    (1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la unitatea de învăţământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învăţământul special.

    (2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informatică.

    (3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5).

    (4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.

    PLAN SCOLARIZARE

    • 1 Clasă Pregătitoare pentru elevi cu deficiente mintale grave, profunde sau asociate - 6 elevi

    Pentru înscrierea în clasa pregătitoare singurul criteriu specific de departajare este ”existența Certificatului de Orientare Școlară și Profesională„

    Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 7 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

    Conform planurilor cadru în vigoare, elevii unității de învățământ beneficiază de:

    - în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie);

    - în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de profesori învățători/profesori-educatori; de activități de terapii specifice si de compensare realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;

    Pentru Calendarul înscrierii în învățământul primar, accesați: CALENDAR

    02.02.2021

    Document de interes public

    In conformitate cu Legea nr. 176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, directorul unitatii de invatamant are obligatia de a publica declaratia de avere si declaratia de interese. Pentru a vizualiza aceste documente, accesati DECLARATIE AVERE SI INTERESE POPA SORIN VALENTIN

    01.02.2021

    REZULTATE CONCURSURI DE ANGAJARE LENJEREASA SI BIBLIOTECAR

    Rezultatele concursurilor de angajare desfasurat in data de 01.02.2021 sunt urmatoarele:

    CONCURS ANGAJARE BIBLIOTECAR (0.5 NORMA):

    - BARBU VICTOR - Punctaj final 62,50 puncte - RESPINS

    - DAVID EUGENIA - Punctaj final 82.50 puncte - ADMIS

    CONCURS ANGAJARE LENJEREASA (1 post):

    - BADEA MIRELA CAMELIA - Nu s-a prezentat

    - FLORESCU VERGINIA - Punctaj final 83 de puncte - ADMIS

    22.01.2021

    ANUNT IMPORTANT CONCURSURI

    - CONFORM ADRESEI ISMB NR. 1067/20.01.2021 ANALIZATA IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 4 DIN DATA DE 22.01.2021

    - IN CONFORMITATE CU ART 37, 39 DIN HG NR. 286/2011

    CONCURSURILE ORGANIZATE IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIILOR VACANTE DE :

    - INGRIJITOR 1 POST

    - MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE 1 POST

    - PAZNIC 1 POST

    SE SUSPENDA PE PERIOADA NEDETERMINATA.

    CONFORM ART. 39 DIN HG NR. 286/2011

    “(1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

    (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 37, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin. (1).”

    CONCURSURILE ORGANIZATE IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIILOR VACANTE DE :

    - LENJEREASA 1 POST

    - BIBLIOTECAR 0.5 NORMA

    SE VOR DESFASURA CONFORM GRAFICULUI ANUNTAT.

    08.01.2021

    ANUNT ANGAJARE

    Școala Gimnazială Specială Nr. 4, cu sediul în București, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44, sector 4 organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor funcții contractuale vacante:

    • 0,5 post bibliotecar
    • 1 post ingrijitor
    • 1 post lenjereasa
    • 1 post muncitor calificat (bucatarie)
    • 1 post paznic

    Etapele desfășurării concursului :

    Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 22.01.2021 – ora 14,00 la sediul instituției, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44,sector 4, București Sau ONLINE pe adresele de e-mail : gimnazialaspeciala4@gmail.com sau sc_speciala4@yahoo.com

    Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere – 22.01.2021 până la ora 14,30;

    Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor de înscriere – 25.01.2021 orele 10,00 – 12,00;

    Afișare rezultate contestații (la selecția dosarelor de înscriere) – 25.01.2021 până la ora 13,00.

    Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4, astfel:

    - Proba scrisă – în data de 01.02.2021 începând ora 9,00;

    - Proba practica (muncitor bucatarie, ingrijitor si lenjereasa)– în data de 01.02.2021 începând ora 12,00;

    - Proba interviu - în data 01.02.2021 începând cu ora 13,00;

    - Afișarea rezultatelor - 01.02.2021 până la ora 14,30;

    - Afișarea rezultatelor finale –01.02.2021 până la ora 16,00.

    Pentru mai multe detalii accesati: „ANUNT COMPLET”

    Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44, sector 4, tel. 021.334.36.17 , intre orele 10.00 -14.00.

    DOSARELE CANDIDATILOR SE POT DEPUNE SI ONLINE PE ADRESELE DE E-MAIL : gimnazialaspeciala4@gmail.com sau sc_speciala4@yahoo.com

    19.10.2020

    Rezultate concurs de ocupare a functiilor vacante de INFORMATICIAN, SECRETAR, INGRIJITOR SI MUNCITOR CALIFICAT

    Rezultatele finale ale concursului de ocupare a functiilor vacante de INFORMATICIAN, SECRETAR, INGRIJITOR SI MUNCITOR CALIFICAT pot fi accesate de aici: „Rezultate”

    30.09.2020

    Lista venituri 2020-2021

    In conformitate cu articolul 33 din legea 153, lista veniturilor angajatilor Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, Bucuresti, poate fi vizualizata accesand documentul: „Lista venituri”

    30.09.2020

    Modificare grafic concurs angajare

    Avand in vedere faptul ca ziua de 5.10.2020 a fost declarata ZI NELUCRATOARE, Graficul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de INFORMATICIAN , SECRETAR, INGRIJITOR SI MUNCITOR CALIFICAT se va modifica dupa cum este prezentat in documentul: „Grafic concurs”

    25.09.2020

    Anunt angajare

    Școala Gimnazială Specială Nr. 4, cu sediul în București, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44, sector 4 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor funcții contractuale vacante:

    0,5 post secretar

    Condiţii specifice de participare la concurs:

    • nivelul studiilor – studii superioare in profil
    • vechime în specialitate – minimum 15 ani
    • persoană responsabilă și organizată
    • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
    • abilități de comunicare și lucru în echipă
    • activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar constituie un avantaj

    0,5 post informatician

    Condiţii specifice de participare la concurs:

    • nivelul studiilor - studii superioare în profil
    • vechime în specialitate – minimum 10 ani
    • persoană responsabilă și organizată
    • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
    • abilități de comunicare și lucru în echipă
    • activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar constituie un avantaj

    1 post ingrijitor

    Condiţii specifice de participare la concurs:

    • nivelul studiilor - studii medii/generale
    • vechime în specialitate – fara conditii
    • 1 post muncitor calificat (bucatarie)

     Condiţii specifice de participare la concurs:

     • nivelul studiilor - studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii cu cursuri de specialitate
     • vechime în specialitate – fara conditii

     Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4, astfel:

     • Proba scrisă – în data de 19.10.2020 ora 9.00;
     • Proba practica (pentru ingrijitor si muncitor calificat-bucatarie)- în data 19.10.2020 ora 12.00;
     • Proba interviu - în data 19.10.2020 ora 13.30/14.30;

     Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 09.10.2020 – ora 14.00 la sediul instituției, str. Căp. Grigore Marin, nr. 42-44,sector 4, București.

     Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, tel. 021.3343617.

     06.04.2020

     Anunt inscriere/reinscriere copii in invatamant pescolar pentru anul scolar 2020/2021

     În conformitate cu Procedura operaţională a Inspectoratului Școlar al Municipiului București ”Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2020 – 2021”, Școala Gimnazială Specială nr. 4, București prezintă informațiile cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, an școlar 2020 / 2021:

     A. REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădiniţa Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, în anul şcolar 2019-2020 şi urmează să o frecventeze în anul şcolar 2020-2021, va avea loc în perioada 25.05.2020-05.06.2020.

     • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

     • Documente necesare: cerere de reînscriere

     • Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic

     B. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI va avea loc în perioada 08.06.2020 – 26.06.2020.

     • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

     • Documente necesare depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

     • Cerere de înscriere - generată de SIIIR
     • Copie certificat de naştere copil
     • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
     • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
     • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal. Dacă unul dintre părinți este plecat în străinătate, părintele care solicită înscrierea copilului, va preciza în declarație, faptul că are și acordul celuilalt părinte.
     • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

     Vă așteptăm!

     04.04.2020

     EROARE

     DIN CAUZA UNEI ERORI TOATE INFORMATIILE PREZENTATE AICI IN PERIOADA 2014-2020 AU FOST STERSE

     21.02.2014

     Ziua Portilor deschise

     Sâmbătă, 21 februarie 2015 în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 va fi organizată Ziua Porților deschise. Cu această ocazie părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate Clasei Pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicate în această activitate.

     Vă așteptăm în această zi între 9.00 și 13.00!

     Inscriere Grupa Pregatitoare si Clasa I

     In anul scolar 2015-2016, conform Planului de Scolarizare, in unitatea noastra vor fi organizate, in regim semiintern (09.00-16.00)urmatoarele clase:

     • * 1 Clasă Pregătitoare cu un număr de 9 elevi cu deficiențe mintale usoare si moderate
     • * 1 Clasa I cu un număr de 9 elevi cu deficiențe mintale profunde, severe sau asociate

     Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 5 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

     Toți elevii școlii beneficiază de terapii specifice și de compensare (Terapia Tulburăriloe de Limbaj, Kinetoterapie), activități desfășurate de cadre didactice pregătite în domeniu.( Pentru mai multe detalii accesați Oferta educațională și Oferta Curriculară sau vă rugăm să ne contactați)

     Înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar:

     Înscrierea în învățământul special

     Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

     Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

     03.10.2014

     ANUNT TESTARE CADRE DIDACTICE FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI

     Școala Gimnazială Specială Nr. 4 (unitatea de invatamant-centru de testare) cu sediul in Bucuresti, str. Cap. Gr. Marin nr. 42-44 sector 4, tel. 021.334.36.17 anunță organizarea testarii cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

     -Post Psihopedagogie Speciala (16 ore- special primar) - Scoala Gimnaziala Speciala nr. 4

     -Post Biologie (7.49 ore - liceal) - Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta”

     Testarea se va desfășura la Școala Gimnazială Speciala Nr.4, cu sediul în București, str. Cap.Gr.Marin, nr. 42-44, sector 4, tel. 021.334.36.17, conform următorului grafic:

     1.Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 04-05.11.2014 în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00.

     2.Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea testarii – 05.11.2014

     3.Proba practică (pentru posturile care necesita) – -

     4.Proba scrisă– 07.11.2014 între orele 10.00 – 13.00

     5.Interviul – 07.11.2014 ora 14.00

     6.Afișarea rezultatelor parțiale – 10.11.2014

     7.Depunerea contestațiilor – 10.11.2014 , între orele 12.00 – 16.00

     8.Afișarea rezultatelor finale– 11.11.2014 ora 10.00

     9. Repartizarea candidaților – 12.11.2014

     La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

     Proba scrisă si interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

     La cererea de înscriere la concurs vor fi atasate următoarele documente:

     1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

     1') Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2014 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

     2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

     3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

     4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

     5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

     6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

     Invitație la Petrecerea de Halloween

     Dragi părinți, dragi elevi! Avem deosebita plăcere să vă invităm în data de 30.10.2014, ora 14.00 la PETRECEREA DE HALLOWEEN organizată în spațiul dedicat serbărilor, de la cantină. În cadrul acestei activități elevii vor participa la:

     1. Concurs de Dovleci

     2. Concurs de costume

     3. Concurs de dans

     15.09.2014

     Festivitate de deschidere an scolar

     Luni, 15 septembrie ora 9.00 va avea loc festivitatea de deschidere a noului an scolar in curtea Scolii Gimnaziale Speciale nr 4.

     Va asteptam cu drag!

     30.04.2014

     Anunt Evaluari Nationale 2014

     Conform Ordinului Minitrului Educatiei nationale nr. 3334 din 24.04.2014 in perioada mai - iunie 2014 vor avea oc Evaluarile Nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a

     Va aducem la cunostinta ca art. 81 al prezentei metodologii stipuleaza urmatoarele: Elevii cu Cerinte Educative speciale integrati in invatamantul de masa sau scolarizati in invatamantul special pot sustine Evaluarile Nationale 2014, la solicitarea scrisa a parintilor/reprezentantilor legali, cu teste elaborate la nivelul unitatii scolare, prin adaptarea modelelor publicate

     Parintii interesati vor putea depune cereri la secretariatul scolii in perioada imediat urmatoare, conform graficului afisat la Avizierul unitatii scolare

     31.03.2014

     Saptamana "Sa stii mai multe, Sa fii mai bun!"

     Săptămâna 7–11 aprilie 2014 este o săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

     Astfel, in aceasta saptamana elevii nostri vor participa la diferite activitati, ca:

     • Vizionari de filme si documentare tematice tematice
     • Concursuri de pictura
     • Activitati sportive
     • Concurs de Miss si Mister
     • Vizita la Detasamentul de Pompieri
     • Concursuri si drumetii in parc
     • "Micul bucatar"

     Vizualizati intregul program al saptamanii: „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

     Vă așteptăm să ne fiți alături in aceasta săptămână a veseliei!

     22.02.2014

     Ziua Portilor deschise

     Sâmbătă, 22 februarie 2014 în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 va fi organizată Ziua Porților deschise. Cu această ocazie părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate Clasei Pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicate în această activitate.

     Vă așteptăm în această zi între 9.00 și 15.00!

     17.02.2014

     Inscriere Grupa Pregatitoare si Clasa I

     In anul scolar 2014-2015, conform Planului de Scolarizare, in unitatea noastra vor fi organizate, in regim semiintern (09.00-16.00)urmatoarele clase:

     • * 1 Clasă Pregătitoare cu un număr de 6 elevi cu deficiențe grave, profunde și asociate
     • * 1 Clasa I cu un număr de 13 elevi cu deficiențe moderate sau ușoare

     Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 5 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

     Toți elevii școlii beneficiază de terapii specifice și de compensare (Terapia Tulburăriloe de Limbaj, Kinetoterapie), activități desfășurate de cadre didactice pregătite în domeniu.( Pentru mai multe detalii accesați Oferta educațională și Oferta Curriculară sau vă rugăm să ne contactați)

     Înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar 2014-2015:

     Înscrierea în învățământul special

     Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

     Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

     Informații cu privire la înscrierea în învățământul primar 2014 pot fi găsite pe site-ul ISMB.

     Calendarul înscrierii în învățământul primar este cuprins în Ordinul 3111/ 14.02.2014

     Nr. telverde pentru Municipiul Bucuresti: 0800 816021, număr la care persoanele interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar.

     27.01.2014

     Scolile se suspenda luni si marti, 27, respectiv 28 ianuarie

     Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile, conducerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a decis sistarea cursurilor unităţilor de învăţământ preuniversitar (preşcolar, gimnazial şi liceal) din Municipiul Bucureşti pentru datele de luni, 27 ianuarie 2014 şi marţi, 28 ianuarie 2014.

     Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/scolile-se-inchid-luni-si-marti-din-cauza-viscolului-si-a-zapezii-vezi-unde_122628.html#ixzz2rV0fhtVe!

     18.12.2013

     Serbare de Crăciun

     Dragi părinți, dragi prieteni, avem deosebita plăcere să vă invităm Miercuri, 18.12.2013, ora 10,00 la Serbarea de Crăciun, care va avea loc în cadrul spațiului de serbări din Cantina școlii

     Elevii noștri s-au pregătit să vă încânte cu diferite momente artistice (colinde, poezii, dansuri, scenete). Vă așteptăm!!

     01.12.2013

     Relansare pagina de Facebook a școlii

     Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că a fost relansată pagina oficială de Facebook a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4, un loc unde putem relaționa mai mult și unde vom posta un număr mai mare de fotografii din activitățile noastre

     Pentru a accesa rapid pagina noastră de Facebook fie accesați butonul Facebook (existent în antetul oricărei pagini din cadrul site-ului nostru), fie folosind link-ul de mai jos:

     www.facebook.com/scoalaspeciala4

     06.11.2013

     Premiu concurs ”Profi te premiază”

     Dragi vizitatori, avem deosebita plăcere să vă aducem la cunoștință că școala noastră a fost desemnată câștigătoarea concursului ”Profi te premiază - Ediția a III-a” din cadrul Magazinului Profi din Bulevardul Liberății.

     Premiul a constat într-un laborator de informatică (10 notebook-uri, 1 laptop, 1 router, 11 mouse și 11 huse de laptop), de care elevii noștri se vor bucura din plin.

     Mulțumim Profi pentru acest minunat premiu! Mulțumim cumpărătorilor Profi care ne-au votat școala!

     30.10.2013

     Invitație la Petrecerea de Halloween

     Dragi părinți, dragi elevi! Avem deosebita plăcere să vă invităm în data de 30.10.2013, ora 14.00 la PETRECEREA DE HALLOWEEN organizată în spațiul dedicat serbărilor, de la cantină. În cadrul acestei activități elevii vor participa la:

     1. Concurs de Dovleci

     2. Concurs de costume

     3. Concurs de dans

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.36.17
Fax: 021.334.36.17
Email: sc_speciala4@yahoo.com