Noutati

06.04.2020

Anunt inscriere/reinscriere copii in invatamant pescolar pentru anul scolar 2020/2021

În conformitate cu Procedura operaţională a Inspectoratului Școlar al Municipiului București ”Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2020 – 2021”, Școala Gimnazială Specială nr. 4, București prezintă informațiile cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, an școlar 2020 / 2021:

A. REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădiniţa Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, în anul şcolar 2019-2020 şi urmează să o frecventeze în anul şcolar 2020-2021, va avea loc în perioada 25.05.2020-05.06.2020.

• Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

• Documente necesare: cerere de reînscriere

• Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic

B. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI va avea loc în perioada 08.06.2020 – 26.06.2020.

• Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

• Documente necesare depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

 • Cerere de înscriere - generată de SIIIR
 • Copie certificat de naştere copil
 • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
 • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal. Dacă unul dintre părinți este plecat în străinătate, părintele care solicită înscrierea copilului, va preciza în declarație, faptul că are și acordul celuilalt părinte.
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

Vă așteptăm!

04.04.2020

EROARE

DIN CAUZA UNEI ERORI TOATE INFORMATIILE PREZENTATE AICI IN PERIOADA 2014-2020 AU FOST STERSE

21.02.2014

Ziua Portilor deschise

Sâmbătă, 21 februarie 2015 în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 va fi organizată Ziua Porților deschise. Cu această ocazie părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate Clasei Pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicate în această activitate.

Vă așteptăm în această zi între 9.00 și 13.00!

Inscriere Grupa Pregatitoare si Clasa I

In anul scolar 2015-2016, conform Planului de Scolarizare, in unitatea noastra vor fi organizate, in regim semiintern (09.00-16.00)urmatoarele clase:

 • * 1 Clasă Pregătitoare cu un număr de 9 elevi cu deficiențe mintale usoare si moderate
 • * 1 Clasa I cu un număr de 9 elevi cu deficiențe mintale profunde, severe sau asociate

Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 5 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

Toți elevii școlii beneficiază de terapii specifice și de compensare (Terapia Tulburăriloe de Limbaj, Kinetoterapie), activități desfășurate de cadre didactice pregătite în domeniu.( Pentru mai multe detalii accesați Oferta educațională și Oferta Curriculară sau vă rugăm să ne contactați)

Înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar:

Înscrierea în învățământul special

Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

03.10.2014

ANUNT TESTARE CADRE DIDACTICE FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI

Școala Gimnazială Specială Nr. 4 (unitatea de invatamant-centru de testare) cu sediul in Bucuresti, str. Cap. Gr. Marin nr. 42-44 sector 4, tel. 021.334.36.17 anunță organizarea testarii cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

-Post Psihopedagogie Speciala (16 ore- special primar) - Scoala Gimnaziala Speciala nr. 4

-Post Biologie (7.49 ore - liceal) - Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta”

Testarea se va desfășura la Școala Gimnazială Speciala Nr.4, cu sediul în București, str. Cap.Gr.Marin, nr. 42-44, sector 4, tel. 021.334.36.17, conform următorului grafic:

1.Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 04-05.11.2014 în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00.

2.Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea testarii – 05.11.2014

3.Proba practică (pentru posturile care necesita) – -

4.Proba scrisă– 07.11.2014 între orele 10.00 – 13.00

5.Interviul – 07.11.2014 ora 14.00

6.Afișarea rezultatelor parțiale – 10.11.2014

7.Depunerea contestațiilor – 10.11.2014 , între orele 12.00 – 16.00

8.Afișarea rezultatelor finale– 11.11.2014 ora 10.00

9. Repartizarea candidaților – 12.11.2014

La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

Proba scrisă si interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atasate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1') Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2014 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Invitație la Petrecerea de Halloween

Dragi părinți, dragi elevi! Avem deosebita plăcere să vă invităm în data de 30.10.2014, ora 14.00 la PETRECEREA DE HALLOWEEN organizată în spațiul dedicat serbărilor, de la cantină. În cadrul acestei activități elevii vor participa la:

1. Concurs de Dovleci

2. Concurs de costume

3. Concurs de dans

15.09.2014

Festivitate de deschidere an scolar

Luni, 15 septembrie ora 9.00 va avea loc festivitatea de deschidere a noului an scolar in curtea Scolii Gimnaziale Speciale nr 4.

Va asteptam cu drag!

30.04.2014

Anunt Evaluari Nationale 2014

Conform Ordinului Minitrului Educatiei nationale nr. 3334 din 24.04.2014 in perioada mai - iunie 2014 vor avea oc Evaluarile Nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a

Va aducem la cunostinta ca art. 81 al prezentei metodologii stipuleaza urmatoarele: Elevii cu Cerinte Educative speciale integrati in invatamantul de masa sau scolarizati in invatamantul special pot sustine Evaluarile Nationale 2014, la solicitarea scrisa a parintilor/reprezentantilor legali, cu teste elaborate la nivelul unitatii scolare, prin adaptarea modelelor publicate

Parintii interesati vor putea depune cereri la secretariatul scolii in perioada imediat urmatoare, conform graficului afisat la Avizierul unitatii scolare

31.03.2014

Saptamana "Sa stii mai multe, Sa fii mai bun!"

Săptămâna 7–11 aprilie 2014 este o săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Astfel, in aceasta saptamana elevii nostri vor participa la diferite activitati, ca:

 • Vizionari de filme si documentare tematice tematice
 • Concursuri de pictura
 • Activitati sportive
 • Concurs de Miss si Mister
 • Vizita la Detasamentul de Pompieri
 • Concursuri si drumetii in parc
 • "Micul bucatar"

Vizualizati intregul program al saptamanii: „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Vă așteptăm să ne fiți alături in aceasta săptămână a veseliei!

22.02.2014

Ziua Portilor deschise

Sâmbătă, 22 februarie 2014 în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 va fi organizată Ziua Porților deschise. Cu această ocazie părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate Clasei Pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicate în această activitate.

Vă așteptăm în această zi între 9.00 și 15.00!

17.02.2014

Inscriere Grupa Pregatitoare si Clasa I

In anul scolar 2014-2015, conform Planului de Scolarizare, in unitatea noastra vor fi organizate, in regim semiintern (09.00-16.00)urmatoarele clase:

 • * 1 Clasă Pregătitoare cu un număr de 6 elevi cu deficiențe grave, profunde și asociate
 • * 1 Clasa I cu un număr de 13 elevi cu deficiențe moderate sau ușoare

Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 5 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

Toți elevii școlii beneficiază de terapii specifice și de compensare (Terapia Tulburăriloe de Limbaj, Kinetoterapie), activități desfășurate de cadre didactice pregătite în domeniu.( Pentru mai multe detalii accesați Oferta educațională și Oferta Curriculară sau vă rugăm să ne contactați)

Înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar 2014-2015:

Înscrierea în învățământul special

Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

Informații cu privire la înscrierea în învățământul primar 2014 pot fi găsite pe site-ul ISMB.

Calendarul înscrierii în învățământul primar este cuprins în Ordinul 3111/ 14.02.2014

Nr. telverde pentru Municipiul Bucuresti: 0800 816021, număr la care persoanele interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar.

27.01.2014

Scolile se suspenda luni si marti, 27, respectiv 28 ianuarie

Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile, conducerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a decis sistarea cursurilor unităţilor de învăţământ preuniversitar (preşcolar, gimnazial şi liceal) din Municipiul Bucureşti pentru datele de luni, 27 ianuarie 2014 şi marţi, 28 ianuarie 2014.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/scolile-se-inchid-luni-si-marti-din-cauza-viscolului-si-a-zapezii-vezi-unde_122628.html#ixzz2rV0fhtVe!

18.12.2013

Serbare de Crăciun

Dragi părinți, dragi prieteni, avem deosebita plăcere să vă invităm Miercuri, 18.12.2013, ora 10,00 la Serbarea de Crăciun, care va avea loc în cadrul spațiului de serbări din Cantina școlii

Elevii noștri s-au pregătit să vă încânte cu diferite momente artistice (colinde, poezii, dansuri, scenete). Vă așteptăm!!

01.12.2013

Relansare pagina de Facebook a școlii

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că a fost relansată pagina oficială de Facebook a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4, un loc unde putem relaționa mai mult și unde vom posta un număr mai mare de fotografii din activitățile noastre

Pentru a accesa rapid pagina noastră de Facebook fie accesați butonul Facebook (existent în antetul oricărei pagini din cadrul site-ului nostru), fie folosind link-ul de mai jos:

www.facebook.com/scoalaspeciala4

06.11.2013

Premiu concurs ”Profi te premiază”

Dragi vizitatori, avem deosebita plăcere să vă aducem la cunoștință că școala noastră a fost desemnată câștigătoarea concursului ”Profi te premiază - Ediția a III-a” din cadrul Magazinului Profi din Bulevardul Liberății.

Premiul a constat într-un laborator de informatică (10 notebook-uri, 1 laptop, 1 router, 11 mouse și 11 huse de laptop), de care elevii noștri se vor bucura din plin.

Mulțumim Profi pentru acest minunat premiu! Mulțumim cumpărătorilor Profi care ne-au votat școala!

30.10.2013

Invitație la Petrecerea de Halloween

Dragi părinți, dragi elevi! Avem deosebita plăcere să vă invităm în data de 30.10.2013, ora 14.00 la PETRECEREA DE HALLOWEEN organizată în spațiul dedicat serbărilor, de la cantină. În cadrul acestei activități elevii vor participa la:

1. Concurs de Dovleci

2. Concurs de costume

3. Concurs de dans

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.36.17
Fax: 021.334.36.17
Email: sc_speciala4@yahoo.com